1. Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019-2020) »PRIZ 19-20«

Naziv projekta: Prenova poslovnih procesov v podjetju KSPM d.o.o.

Kratica projekta: KSPM

Opis projekta: Projekt zajema celostno svetovanje pri prenovi poslovnih procesov  in tako podjetju omogočala izboljšati delovanje organizacijskega sistema. Prenova poslovnih procesov bo vplivala predvsem na učinkovitejše delovanje prodaje, nabave, skladišča, proizvodnje in financ

Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj z navedbo: »Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letih 2019 in 2020 (Procesne izboljšave 2019 – 2020) »PRIZ 19-20« (www.eu-skladi.si)

2. KREPITEV KOMPETENC V OKVIRU RAZPISA E-POSLOVANJE 2019-2022

V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, smo v podjetju KSPM d.o.o. pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Vzpostavitev elektronskega poslovanja v podjetju KSPM d.o.o«. V okviru projektnih aktivnosti so se vsi zaposleni podjetja udeležili usposabljanj na temo tuji trgi in digitalizacija.

Zunanji izvajalec, Business Solutions d.o.o., je med drugim za zaposlene podjetja KSPM d.o.o. izvedel tudi usposabljanje oziroma krepitev kompetenc. Usposabljanje je potekalo na sedežu podjetja v obsegu štirih predavanj po 3 ure. Usposabljanja so se udeležili vsi zaposleni.

V sklopu usposabljanj so bila vključena naslednja področja:

  • delovanje in spoznavanje funkcionalnosti spletne strani, spletne trgovine in elektronske izmenjave med partnerji,
  • predstavitev Industrija 4.0.,
  • digitalizacija poslovanja (njene prednosti, tveganja, prilagajanje novim trendom, regulativi).

3. P4I 2022 | Javni razpis za spodbude za sofinanciranje začetnih investicij na manj razvitih območjih

Naziv projekta: Nakup 5 osno obdelovalnega stroja DMU 60 eVo

Začetek projekta: junij 2022

Konec porjekta: september 2023

Skupna vrednost projekta: 378.250,00EUR

Sofinanciranje v okviru rapzisa P4I 2022: 155.00,00EUR

Investicija v nakup 5- osnega simultanega CNC obdelovalnega centra DMG DMU 60 eVo. Za podjetje pomeni izboljšanje tehnološke opremljenosti in delovnih pogojev poslovanja, uvedba digitalizacije in avtomatizacije  proizvodnega postopka ključnih artiklov podjetja, povečanje proizvodne kapacitete in uvedba nove ehnologije- 5 osno simultano rezkanje, ki ga podjetje še ne ponuja.

Načrtovani rezultati so zmanjšanje porabe elektrike za min 10% in porabljenega materjala za min 10% pri izdelavi obstoječih in novih artiklov. Prav tako se mora dvigniti dodana vrednost na zaposlenega.

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma NOO. Več na spletni strani www.noo.gov.si